Tercümelerinizi Bakırköy Meydan - Bakırköy Adliye - Fatih Vatan Cad. - Cağaloğlu Valilik - Zeytinburnu şubelerimizden teslim alabilirsiniz.
  • Tercüme Bürosu
  • Tercüme Bürosu Nur Kadrosu
  • 68 (Altmışsekiz) Dilde 375 (Üçyüzyetmişbeş) Tercüman
  • Acil, Hızlı, Kaliteli Tercüme
  • Sorunsuz, Kusursuz, Tercüme
  • Aylık 6000 (Altıbin) Sayfa Tercüme
TERCÜME HİZMETİ VERDİĞİMİZ ALANLAR :

Noter Yeminli Tercüme

Noter onaylı yeminli tercüme, tercüme konusunda uzmanlaşmış ve bu uzmanlığı noter tarafından tasdiklenmiş yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümedir.

Nur Tercüme Bürosu, uzman kadrosuyla resmi evrak yeminli tercümeleri, diploma yeminli tercümeleri, transkript yeminli tercümeleri, muvafakatname tercümeleri, mahkeme kararları yeminli tercümeleri, imza beyannamesi yeminli tercümesi, adli yargıdan verilen sabıka kaydı yeminli tercümeleri, nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenmiş nüfus kayıt örnekleri yeminli tercümeleri, sözleşme yeminli tercümeleri, vergi levhası yeminli tercümeleri, ticaret sicil gazetesi yeminli tercümeleri gibi resmi evraklarınızın sorunsuz şekilde yeminli tercümesini sağlar. Nur Tercüme Bürosu, uygun tercüme fiyatlarıyla yeminli tercüme ve noter tasdikli yeminli tercüme alanlarında sizlere yeminli tercüme hizmeti sunar.

Nur Tercüme Bürosu tüm dillerde yeminli tercüme ihtiyaçlarınızda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Simultane Tercüme

Simultane tercüme, kelime manasıyla eş zamanlı tercüme manasına gelmektedir. Simultane tercümede tercüman, bulunduğu kabinde kulaklık ve mikrofon kullanarak konuşmacı konuşmaya devam ettiği süreyle aynı anda konuşmayı tercüme eder. Simultane tercümenin diğer bütün tercüme türlerinden zor olmasının nedeni, simultane tercümanın konuşmayı aynı anda tercüme etmesidir. Bu sebeple simultane tercüme diğer tercümelere göre çok daha zordur ve dünyanın en zor mesleklerinden biri simultane tercümanlık olarak kabul görmüştür.

Simultane tercüme, gelişen dünya şartlarında ve büyüyen Türkiye’de kaçınılmaz bir gereklilik haline dönüşmüştür. Nur Tercüme Bürusu, uzman simultane tercüman kadrosuyla, müşterilerine en uygun simultane tercüme fiyatlarıyla hizmet vermektedir. Simultane tercüme, bir dünya dili haline dönüşmüş İngilizce ile çok daha fazla olarak kullanılmaktadır. Nur İngilizce Tercüme Bürosu, İngilizce Simultane Tercüme hususunda uzman kadrosuyla düzenlediğiniz toplantılarda, sempozyumlarda yurtdışından gelen konuklarınıza en iyi hizmeti sunmak için çalışır.
Şirketlerin, kalitesiz tercüme büroları ve tercümanlar yüzünden korkulu rüyası haline dönüşen simultane tercüme Nur Tercüme Bürosunun profesyonel tercüman kadrosuyla birlikte zor olmaktan çıkıyor. Tüm dillerde imultane tercüme ve diğer tercüme hizmetleri için büromuzla irtiabata geçebilirsiniz.

Ardıl – Konsekütif Tercüme

Ardıl (konsekütif) tercüme, ardışık olarak ilerleyen tercüme manasın gelmektedir. Ardıl tercüme yapan tercümanlar, konuşmacıyla aynı masada otururarak ya da aynı ortamda bulunarak, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirdikten sonra devreye girer ve konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere sunar.

Günümüz dünyasında ardıl tercümenin yeri yadsınamaz haldedir. Haliyle ardıl tercüme, şirketlerin ve ihtiyaç sahiplerinin vazgeçilmezidir. Bu yüzden Nur Tercüme Bürosu alanında uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerine her dilde ardıl tercüme konusunda hizmet verir. Ardıl tercüme fiyatları teknik ekipman gerektirmemesi sebebiyle yazılı tercüme fiyatlarına göre daha uygundur.

Nur Tercüme Bürosu; evlendirme dairesi, noter vb. resmi dairelerde ihtiyacınız olduğu anda size en uygun fiyatlarla ve uzman kadrosuyla ardıl (konsekütif), sesli tercüme konusunda yardımcı olur.
Tüm ardıl tercüme, konsekütif tercüme ve diğer tüm tercüme ihtiyaçlarınızda Nur Tercüme Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Ticari Tercüme

Ticari işlerinizi riske atmayın!

Ticari belgelerin çevirisinde en önemli husus deneyimdir. Nur Tercüme Bürosu yıllardır gerçekleştirdiği ticari tercüme işlemleri ile şirketlere sorunsuz ve kusursuz bir deneyim yaşatmaktadır.

Genelde resmi makamlar, ticari ve resmi şirket evraklarının tercümesinin yanında aynı zamanda noter tasdik ve apostil tasdik istemektedir. Noter tasdiki ya da apostil tasdiki için de yeminli tercüman zorunluluğunun yanında tercüme kalitesi de bir zorunluluk haline gelmiştir.

Hızlı, sorunsuz ve kusursuz tercüme işlemleriniz için Nur Tercüme Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.

Tercümesini yaptığımız bazı ticari alanlar :
Ticari tercüme dokümanları, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi tercümeleri, fizibilite etüdü/raporu, dış ticaret belgeleri, faturalar, proforma faturaları, gümrük Evrakları, yıllık bilançolar, gelir – gider tabloları, ihaleler, sözleşmeler, yatırım ve büyüme raporları / projeleri, faaliyet belgeleri, ihale şartnameleri, sigorta poliçeleri, uluslararası taahhütler, teklifler, muhasebe tabloları, öz sermaye araştırmaları, firma tanıtım yazıları, yazışmalar, tutanaklar, imza sirküleri, finansal raporlar…

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme; yasal geçerliliği olan ve genelde kamu kurumlarında kullanılan evrakların diller arası geçiş işlemidir.

Nur İngilizce Tercüme Bürosu;

Vekaletname tercümesi, gayrimenkul alım-satım ve kiralama sözleşmeleri tercümesi, yasal anlaşmalar, mahkeme kararı ya da mahkemeye ait belgelerin tercümeleri, ihale dosyaları, patent başvuruları için gerekli evrakların tercümeleri, teklif mektupları tercümeleri, kredi ve leasing evraklarının tercümeleri;

Boşanma kararı hukuki tercümeleri, ibraname tercümeleri, yargıtay kararları, yabancı ve yerli mevzuatların hukuki tercümeleri, Vasiyetname, istibane yazışması, teminat mektubu gibi evraklar ile pasaport, kimlik, öğrenci belgesi, diploma gibi belgelerin hukuki tercümelerini; itina ile hızlı, kusursuz ve hatasız şekilde yapmaktadır.

Ayrıca mahkemelerde ardıl konsekütif çeviriler konusunda uzman ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir.

Unutmayınız ki yanlışlarla dolu bir tercüme en iyi ihtimalle kuruluştan geri dönerken, farklı manalara yol açacak bir tercüme istemediğiniz durumların oluşmasına yol açacaktır.

Kalitesiz tercümeler yüzünden başınızın ağrımasını istemiyorsanız Nur Tercüme Bürosu’na ulaşabilirsiniz.

Akademik Tercüme

Akademik Tercüme, akademik alanlarda yapılan araştırma, tez veya makalelerin tercüme edilmesidir. Nur Tercüme Bürosu, tüm akademik tercüme işlerinizde alanında uzman kadrosyula akademik tercüme konusunda da hizmet vermektedir.

Akademik tercüme sıradan bir tercüme işi değildir, zira kullanılan akademik terimler uzman olmayan kişileri zorlayacaktır ve bu nedenle kusursuz bir çeviri yapılmasına engel olur. Nur Tercüme Bürosu akademisyen tercüman kadrosu sayesinde en başarılı şekilde akademik tercümelerinizi sonuçlandırır.

Nur Tercüme Bürosu,
» Akademik makale tercümesi
» Makale özeti tercümesi
» Redaksiyon hizmetler,
» Mühendislik ve mimarlık alanında akademik tercümeleri,
» Sosyal Bilimler akademik tercümesi,
» Fen Bilimleri akademik tercümesi,
» Eğitim Bilimleri akademik tercümesi,
» Sağlık Bilimleri akademik tercümesi,
» Güzel Sanatlar akademik tercümesi,
» Tıp ve eczacılık alanlarında akademik tercümesi şeklinde hizmet vermektedir.

Finansal Tercüme

Finansal Tercüme, gelişmekte olan Türkiye’de ister küçük çaplı ister büyük ölçekli bir şirketiniz olsun, kaçınılmaz hale gelmiştir. Nur Tercüme Bürosu, bankacılık, internet bankacılığı, sigorta ve çeşitli finans konularında var olan yılların deneyimiyle en uygun fiyatlarla finansal tercüme hizmeti sunmaktadır. Finansal tercümede doğru terimleri doğru yerlerde kullanmak, cümle bütünlüğünü sağlamak son derece önemlidir.
AB standartlarında uygun belgeleri hazırlamak, anlaşılabilir ve akıcı bir dili doğru terimlerle kullanmakla olacaktır.

Nur Tercüme Bürosu,
» Finansal Raporların Tercümeleri,
» Satış Broşürlerin Tercümeleri,
» Ekonomi Raporların Tercümeleri,
» Mali Tabloların Tercümeleri,
» Sigorta Belgelerinin Tercümeleri,
» Pazar Araştırmalarının Tercümeleri,
» Denetim Raporlarının Tercümeleri,
» Poliçe vb. Tercümeleri,
» Kar-Zarar Raporlarının Tercümeleri,
» Bilançolar, Akreditifler gibi evrakların Tercümeleri
» Yatırım ve pazarlama alanındaki evrakların finansal terimler üzerinden tercümeleri gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Teknik Tercüme

Teknik tercüme, teknik bilgiler ve terimler içeren; makine, inşaat, kimya, tarım, mimari vb. gibi alanlarda ortaya çıkarılmış eser ve makalelerin tercüme edilmesidir. Teknik tercüme diğer tercüme işlemlerine gibi zordur. Yapılacak küçük hatalar, anlamların değişmesine ve anlaşılmaz bir metin ortaya çıkmasına sebep olacağından, teknik tercümelerde ve tüm teknik tercüme işlerinde deneyimli kadro son derece önemlidir. Nur Tercüme Bürosu, uzman ve teknik terimlere vâkıf mütercim kadrosuyla her türlü dilde ve her türlü alanda teknik tercüme hizmet vermektedir.

Tercüme hizmeti verdiğimiz bazı alanlar:

» Kullanma kılavuzları tercümeleri
» Teknik Servis Eğitim Kitapçıklarıtercümeleri
» Bakım Onarım Kitapçık ve Kılavuzları tercümeleri
» İhale Dosyaları tercümeleri
» Cihaz Kitapçıkları tercümeleri
» Katalog tercümeleri
» Teklif Dosyaları tercümeleri
» Mühendislik Dökümanlarının tercümeleri
» Makine Mühendisliği tercümeleri
» Otomotiv Mühendisliği tercümeleri
» Maden Mühendisliği tercümeleri
» Metalurji Mühendisliği tercümeleri
» İnşaat Mühendisliği tercümeleri
» Elektrik Elktronik Mühendisliği tercümeleri
» Bilgisayar Mühendisliği tercümeleri
» Harita Mühendisliği tercümeleri
» İmalat Mühendisliği tercümeleri
» Endüstri Mühendisliği tercümeleri

Web Sitesi Tercümeleri

Yapılan araştırmalara göre; insanların kendi dillerinde okuyabildikleri bir web sitesine güven duyması ve o site sahipleri ile iş ortaklığı yapma oranları, bu imkanı sağlamayan sitelerden dört kat daha fazladır.
» Bir milyarın üzerinde insan Türkçe dışında yazılmış olan web sitelerine erişim sağlamaktadır.
» Web kullanıcılının yüzde ellisinden fazlası ingilizce ve türkçe dışında bir dil konuşmaktadır.
» Websitesinin kendi dilleri olması durumunda ziyaretçiler, o sitede normaldakinden daha fazla süre kalmaktadır. (web sitesi geri dönme oranı fazladır – sitede kalma oranı yükselir)

Bu nedenler incelendiğinde, dünyaya açılmak isteyen şirketler için web sitelerinin tercüme edilmesi adeta bir zorunluluktur. Dünyada en yaygın olarak kullanılan dillerin başında gelen ingilizce, fransızca, almanca, arapça ve çince olduğu da düşünülürse, sitelerin özellikle bu dillere tercüme edilmesi bir ihtiyaç değil adeta zorunluluk haline gelmiştir.

Nur Tercüme Bürosu, uzman kadrosuyla web sitelerinin istenilen her dile, aslına uygun şekilde tercüme edilmesi konusunda doğru seçim olacaktır.

Kaset ve CD Deşifre ve Tercümesi

Nur Tercüme Bürosu; not almanın zor olduğu durumlarda kayıt cihazı ile alınan kayıtların yazılı metin haline getirilmesi ve yazılı metnin istenen dile çevrilmesi konusunda hizmet vermektedir.

Daha geniş manası ile deşifre tercüme; her dilde ve konuda konferans, toplantı, seminer, reklam, tanıtım, promosyon, film, belgesel olarak kaset, cd, vcd, dvd ve divx formatında kaydedilmiş multimedya içeriğin özel cihazlarla ve dil uzmanları tarafından stüdyo ortamında deşifre edilerek tercüme edilmesi işlemidir.

Hızlı, sorunsuz ve kusursuz deşifre tercüme işlemleri için Nur Tercüme Bürosu ile irtibata geçebilirsiniz.

Baskı ve Grafik Tasarım Tercümeleri

Her türlü basımı yapılmış broşör, katalog, kullanma kılavuzları, ürün kutuları, teknik klavuzlar, poster, afiş gibi dökümanların tüm dillerde tercüme ihtiyaçları için Nur Tercüme Bürosu titizlikle hizmet vermektedir.

Grafik ve Baskı Tercümeleri yaparken en önemli husus tasarımı bozmamaktır.
Nur Tercüme Bürosu; tasarımın aslını bozmadan, sadece metin tercümeleri ile materyalleri mümkün olduğu kadar teslim alındığı gibi teslim etmektedir.

Yeminli Tercüme Bürosu – Nur Tercüme

Noter yeminli tercüme bürosu olarak Bakırköy’de faaliyet gösteren Nur Tercüme; bir tercüme bürosundan beklediğiniz kaliteyi en üst seviyede tutarak noter yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Tercüme büroları arasında kalitesi her daim fark edilen Nur Tercüme Bürosu; en az beş senelik noter yeminli tercümanları ile hem yazılı hem de sözlü tercüme hizmeti vermektedir. Yazılı tercümenin yanında simultane tercüme ve simultane tercüme ekipmanları temini, ardıl tercüme, noterlerde tercüme, tapu dairelerinde tercüme hizmeti de vermektedir. Başta ingilizce olmak üzere, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, İtalyanca, Çince ve aklınıza gelebilecek tüm dillerde kaliteli ve hızlı tercüme prensibine dayalı performans sergilemekte; siz değerli müşterilerimize kaliteli bir tercüme bürosu olarak hizmet sunmaktadır.

Hizmet Bölgeleri

Avrupa Yakası Tercüme Bürosu Minibüs Caddesi Tercüme Bürosu Yeniköy Tercüme Bürosu Ayrılıkçeşme Tercüme Bürosu Küçükköy Tercüme Bürosu Güngören Tercüme Bürosu Esenler Tercüme Bürosu Levent Tercüme Bürosu Şile Tercüme Bürosu Eyüp Tercüme Bürosu Kozyatağı Tercüme Bürosu Başakşehir Tercüme Bürosu Zeytinburnu Tercüme Bürosu Beylerbeyi Tercüme Bürosu Kabataş Tercüme Bürosu Çatalca Tercüme Bürosu Fatih Tercüme Bürosu Rumelihisarüstü Tercüme Bürosu Yenisahra Tercüme Bürosu Osmanbey Tercüme Bürosu Ataşehir Tercüme Bürosu Silivri Tercüme Bürosu Esenyurt Tercüme Bürosu Çemberlitaş Tercüme Bürosu Cihangir Tercüme Bürosu Üsküdar Tercüme Bürosu Kanlıca Tercüme Bürosu Gaziosmanpaşa Tercüme Bürosu Feriköy Tercüme Bürosu Altunizade Tercüme Bürosu Bakırköy Tercüme Bürosu Ataköy Tercüme Bürosu Bağlarbaşı Tercüme Bürosu Florya Tercüme Bürosu Bostancı Tercüme Bürosu Sancaktepe Tercüme Bürosu Kağıthane Tercüme Bürosu Dudullu Tercüme Bürosu Büyükçekmece Tercüme Bürosu İncirli Tercüme Bürosu Laleli Tercüme Bürosu Sarıyer Tercüme Bürosu Adalar Tercüme Bürosu Tuzla Tercüme Bürosu Yenibosna Tercüme Bürosu Haznedar Tercüme Bürosu Bağcılar Tercüme Bürosu Çekmeköy Tercüme Bürosu Maltepe Tercüme Bürosu Bahçelievler Tercüme Bürosu Sultanahmet Tercüme Bürosu Gayrettepe Tercüme Bürosu Anadolu Yakası Tercüme Bürosu Sirkeci Tercüme Bürosu Nişantaşı Tercüme Bürosu Kartal Tercüme Bürosu İstinye Tercüme Bürosu İstiklal Caddesi Tercüme Bürosu Beylikdüzü Tercüme Bürosu Mecidiyeköy Tercüme Bürosu Balat Tercüme Bürosu Aksaray Tercüme Bürosu Maslak Tercüme Bürosu Fenerbahçe Tercüme Bürosu Bahçeköy Tercüme Bürosu Şişli Tercüme Bürosu Küçükçekmece Tercüme Bürosu Halkalı Tercüme Bürosu Sultanbeyli Tercüme Bürosu Avcılar Tercüme Bürosu Şirinevler Tercüme Bürosu Ortaköy Tercüme Bürosu Bağdat Caddesi Tercüme Bürosu Yeşilköy Tercüme Bürosu Eminönü Tercüme Bürosu